Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten, waarbij wij behoudens andere afspraak voor bouwzaken een algemeen tarief hanteren van 110,- euro per uur, wat kan verhoogd worden tot en met   50% ingeval van hoogdringendheid en/of 50% in functie van het uitzonderlijk belang van de zaak.

Tevens wordt voor standaardbriefwisseling een forfait gehanteerd van 10 minuten per brief (dictaat), behoudens bij gemotiveerde briefwisseling.

Voor bepaalde prestaties wordt steeds het volgende standaardtarief, excl. BTW, aangerekend:

  • dossieraanleg – éénmalig:                         25- euro
  • briefwisseling en/of faxverkeer:               6,50 euro /eenheid (brief of fax)
  • e-mailverkeer :                                             1,50 euro/mail
  • fotokopie’s:                                                    0,25/eenheid (kopie)
  • aangetekende post :                                    kosten van de verzending
  • verplaatsing :                                                 0,25 euro/km.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Eveneens kunnen er, in functie van de duurtijd, complexiteit en/of de omvang van reeds geleverde prestaties, tussentijdse ereloonstaten worden opgemaakt welke reeds, behoudens andersluidende afspraak, een gedetailleerd overzicht omvatten.