Geen vooraf bepaalde totaalprijs – enkel eenheidsprijzen

In dit geval spreken partijen vooraf geen totale aannemingssom af, maar komen ze eenheidsprijzen overeen.

Pas na de uitvoering van de werken zal de totaal prijs bekend zijn. Die zal afhankelijk zijn van

  • omvang en de duur van het werk,
  • de kosten van het arbeidsloon op het ogenblik van de uitvoering
  • de prijzen van materialen op het ogenblik van de uitvoering.

Bij deze aannemingsovereenkomst waarbij de prijs van het werk niet  vastligt, moet men eerst nakijken of er een wettelijke prijs is vastgelegd. Aangezien elk bouwwerk anders is, met specifieke prestaties en verschillende materialen, zal er zelden een wettelijke prijs voorliggen.

Vervolgens kan men onderzoeken of de gebruiken in de sector de prijs kunnen helpen bepalen. Ook hier speelt eveneens het aangehaalde aspect dat elk bouwwerk anders is, waardoor deze prijsbepaling evenmin eenvoudig is.

Voor- en nadelen

Bij een aanneming tegen vooraf niet bepaalde prijs voor het totale werk komen alle risico’s ten laste van u als bouwheer. Zowel die van de stijging van de kosten van het arbeidsloon en van de prijzen van de materialen, als die van de misrekeningen bij het bepalen van de omvang en de moeilijkheden van het uit te voeren werk.

Het is dus eerder onzeker welke prijs u als bouwheer zal moeten betalen, u kan voor grote en onaangename verrassingen komen te staan.

Voordeel is dat deze overeenkomst minder risico’s inhoudt voor de aannemer. hij hoeft die risico’s dus niet in te calculeren bij het opgeven van zijn prijs. Dit is anders bij de overeenkomst tegen vaste prijs of tegen betrekkelijk vaste prijs. ( zie De overeenkomst tegen vooraf bepaalde vaste prijs – De overeenkomst tegen vooraf betrekkelijk vaste prijs) .

Daarom is het aangewezen vooraf duidelijke prijsafspraken te maken met de aannemer en te kiezen voor een prijsbepaling waarbij u een transparant beeld heeft van de kosten. In geval van twijfel is het beste om ten rade te gaan bij een gespecialiseerde advocaat.