Belangrijkste verschil met vaste prijs: u kan wijzigingen vragen waarvan de eenheidsprijs reeds vastligt.

Het belangrijkste verschil tussen  vaste prijs (zie: De overeenkomst tegen vooraf bepaalde vaste prijs ) en betrekkelijk vaste prijs is de mogelijkheid voor u om in de loop van de uitvoering nog wijzigingen aan te brengen.

Die  worden dan afgerekend op basis van de al afgesproken prijslijst . U moet daarvoor geen nieuwe overeenkomst sluiten.

Bij de aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs wordt dus een overeenkomst afgesloten aan een totaalprijs voor het volledige werk.  Daarin is echter begrepen  dat aanpassingen of meerwerk kunnen, en de eenheidsprijzen daarvoor zijn al afgesproken.

Zorg voor een duidelijke overeenkomst

De aannemingen  tegen vaste prijs wordt als de uitzondering gezien.  De overeenkomst tegen eenheidsprijzen  worden eerder als de regel wordt beschouwd. (zie; De overeenkomst tegen eenheidsprijzen )

U moet het bewijs  leveren indien u er zich op beroept dat er een aanneming tegen vooraf bepaalde  vaste prijs werd afgesproken. Dit geldt ook indien U stelt dat u nog wijzigingen tegen vooraf bepaalde eenheidsprijzen mag aanbrengen.

Het is dus van groot belang de  overeenkomst goed op te stellen . Het moet duidelijk zijn.  Bij twijfel zal de rechtbank geneigd zijn te aanvaarden dat er een afspraak tegen eenheidsprijzen is.