Zowel bij de start van de werken als tijdens de uitvoering ervan is het aan de aannemer om de noodzakelijke maatregelen te nemen voor correcte uitvoering van het contract conform de regels van de kunst.

Zo mag bijvoorbeeld van de aannemer worden verwacht dat:

  • Indien hij met materialen werkt hij deze nakijkt op hun geschiktheid voor het aangewende gebruik alvorens deze te verwerken;
  • indien hij merkt dat hij de vooropgestelde prijs zal overschrijden, of het gebeurlijk geschatte budget aanzienlijk zal overschrijden, de bouwheer hiervan tijdig in kennis te stellen om na te gaan wat de oorzaak hiervan is, en hoe dit best kan worden opgelost bvb. door alternatieven voor te stellen;
  • Indien hij zware machines zou gebruiken eerst nagaat of de bodemgesteldheid voldoende is om geen schade te veroorzaken, of bvb in geval van werken in een tuin bodemverdichting te veroorzaken;