Op elke aannemer rust een voorlichtingsplicht om de opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van het contract afdoende in kennis te stellen van alle gegevens en informatie, met inbegrip van de prestaties en een kostenberekening, die noodzakelijk zijn om met kennis van zaken te kunnen contracteren.

Zo dient vb. een aannemer die op plan van een architect zal gaan werkend diens ontwerp te onderzoeken en alvorens te contracteren zijn bevindingen over te maken aan de potentiële klant.

De aannemer-specialist wordt op dat vlak nog strenger beoordeeld, en zal op grond van zijn bijzondere vakkennis en ervaring geacht worden vergissingen of gevaren opgemerkt te hebben, en u daarvan in kennis te stellen.