Het is aan de aannemer er voor te waken dat de bouwheer geen onnodige uitgaven moet doen aan derden, vb. door burenhinder.

De aannemer moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om schade aan derden te vermijden of te beperken en hij dient, indien er naar alle waarschijnlijk toch een schadevergoeding betaald zal moeten worden, de bouwheer hiervoor te waarschuwen.