Voorafgaand aan de oplevering dient de aannemer zelf reeds na te gaan of zijn werken geen gebreken bevatten die de duurzaamheid, het gebruik of de waarde ervan kunnen verminderen of verhinderen.

De aannemer is verplicht die gebreken op zijn eigen kosten te herstellen.

Logischerwijs moet u de aannemer de mogelijkheid geven zijn herstelplicht uit te kunnen voeren.

Het is dus van belang om uw aannemer daartoe in gebreke te stellen als u fouten of onvolledigheden vaststelt.

Uw aannemer heeft immers niet alleen een herstelplicht, maar ook een recht tot herstel.

U kan dus niet zomaar een ander aannemer aan het werk zetten en de kosten van het herstel verhalen op uw huidige aannemer.

Als er geen ingebrekestelling voorligt kan u ook niet aantonen dat uw aannemer zijn herstelplicht niet nakwam.  U zou dan moeilijkheden kunnen krijgen indien u intussen een ander aannemer aan het werk heeft gezet.