In de aannemingsovereenkomst worden normaal gezien afspraken gemaakt omtrent hoe de prijs wordt bepaald.

Veelal zal het gaan om een overeenkomst tegen bepaalde vaste prijs (ook wel absoluut forfait genoemd), of tegen betrekkelijk vaste prijs (ook wel relatief forfait genoemd), tegen niet bepaalde prijs, of tegen eenheidsprijzen, wat in de volksmond veelal “in regie” wordt genoemd.

Voor de betekenis hiervan zie: Hoe wordt de prijs bepaald?

Indien de aannemer de afspraken niet respecteert, dient u als bouwheer de facturen die het budget te boven gaan, tijdig te protesteren.

Het is ook van belang om uw aannemer in gebreke te stellen, indien er bijvoorbeeld vorderingsfacturen worden overgemaakt en u vast stelt dat het budget niet gerespecteerd zal kunnen worden.

Wel loopt u dan het risico om in een discussie met de aannemer te verzanden, die dan mogelijk zijn werken zal stilleggen. Het is dus van groot belang u tijdig te laten bijstaan.

Bij een procedure voor de rechtbank zal de rechter een marginale toetsing maken van de rekening van de aannemer en oordelen wat de redelijke en werkelijke prijs van de werken is.