De belangrijkste verplichting van de aannemer is de werken volledig en conform de aannemingsovereenkomst uit te voeren.

Hij dient zijn opdracht volgens de regels van de kunst uit te werken, met materialen die geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Het is hierbij aangewezen om regelmatig de werf zelf te inspecteren, ook als u met een architect werkt. Laat u niet weerhouden om vragen te stellen aan uw aannemer en/of architect indien u bedenkingen heeft bij bepaalde werken of het gebruik van bepaalde materialen.

Meestal zal er een goede verklaring zijn waarom de zaken zo gebeuren. Maar als u een aannemer heeft die het niet zo nauw neemt kan er veel kwaad voorkomen worden door tijdig vragen te stellen.

Indien u met een architect werkt neemt u best met hem contact op. Hij is uw vertrouwenspersoon, en veelal het best geplaatst om adequaat te reageren. Besef echter dat, zelfs als uw architect ook de controleopdracht op de werken heeft,  hij of zij er niet altijd naast staan en alles gezien kan hebben.  Hij of zij is overigens ook niet verplicht om dagelijks op de werf aanwezig te zijn, tenzij dat nadrukkelijk zou zijn afgesproken in de overeenkomst.

Soms kunnen fouten of onnauwkeurigheden al erg snel niet meer zichtbaar zijn, en/of kunnen ze niet meer vlot hersteld worden door de voortgang van de werken.  De problemen dan nog oplossen kan dan  duur en tijdrovend worden, wat de kans op conflict doet toenemen.

Indien de aannemer de werken niet correct uitvoert, is het alleszins aangewezen hem hierover tijdig aan te spreken.

Dat doet u best schriftelijk , al hoeft dat niet per se onmiddellijk een formele ingebrekestelling te zijn. U hebt immers het recht om als u twijfels heeft deze kenbaar te maken en om inlichtingen te vragen. Bovendien heeft u zo achteraf een spoor als er discussie ontstaat. Dat kan van groot belang zijn indien er later een conflict zou ontstaan.

Conclusie: ga regelmatig kijken. Laat U adviseren indien u twijfels heeft over de uitvoering van de werken of de opvolging door uw architect. Naargelang de aard van het probleem kan u iemand onder de arm nemen die u technisch kan bijstaan. Een (ander) vakman of bouwexpert kan dan een oplossing zijn. U doet er ook goed aan om vooraleer er een echt conflict rijst, u juridisch te laten voorlichten.

Lees ook: Wat te doen in geval van conflict met Uw aannemer?  en  Hoe kan ik de samenwerking met een aannemer beëindigen?