Inhoudingsplicht – tips en demo om correct in te houden en door te storten naar de fiscus:

Hier vindt u een demo van de overheid :https://www.youtube.com/watch?v=1tR_jquVm_E

U kan ten allen tijde de juiste gegevens voor uw inhoudingsplicht verifiëren via deze link:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien#q5

Het rekeningnummer waarop u dient te storten en de mededeling vindt u terug op “het attest van inhoudingsplicht dat u moet downloaden en bewaren.

U dient ook een kopie van uw factuur te verzenden naar het ontvangkantoor (de adresgegevens vindt u ook terug op het attest).

Op het ogenblik van het “ter perse gaan” van dit artikel gelden volgende gegevens:

1 kopie factuur doorzenden

U dient kopie van de factuur die u betaalt, en waarvoor de inhoudingsplicht geldt, moet u overmaken aan de fiscus via e-mail of via post, in het laatste geval adviseren wij u om dat aangetekend te doen.

De overheid verkiest dat u per mail werkt.

Via mail zendt u de factuur naar CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be (link stuurt een e-mail).

In het veld “onderwerp” van uw e-mail moet u enkel “Factuur+ het ondernemingsnummer van de aannemer” vermelden, als volgt: “Factuur 0xxx.xxx.xxx’

Deze vermelding moet ook de titel van het bestand met de factuur zijn dat u opstuurt.

Ten titel van voorbeeld als het BTW nummer van uw aannemer 0123.456.789 zou zijn maakt u een mail met:

  • in de onderwerpregel “Factuur 0123.456.789
  • in de bijlage een digitaal exemplaar van de factuur in kwestie met als bestandsnaam “Factuur 0123.456.789”. (Bvb. als u de factuur inscant als pdf bestand, kiest u “opslaan als” en geeft u het de naam Factuur 0123.456.789)

Indien u toch per post zou werken, zendt u een o.i. best aangetekend schrijven met dezelfde referte en bijlage naar het adres:

FOD FINANCIËN
INNINGSCENTRUM
NORTH GALAXY TOREN A
DIENST INHOUDINGEN FOD FINANCIËN
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 432
1030 BRUSSEL

2 Ingehouden bedrag doorstorten

 Dit doet u op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst Inhoudingen

IBAN BE33 6792 0023 2046
BIC PCHQBEBB

U vermeldt verplicht volgende gegevens:

  1. het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer
  2. de naam van de aannemer
  3. het bedrag en de datum van de factuur waarop de storting betrekking heeft