Indien er wel schulden blijken te zijn, dan mag u de factuur niet volledig betalen en dient u een deel ervan door te storten naar de overheid.

Bij facturen die lager zijn dan 7.143,00 euro exclusief btw handelt u als volgt:

  • sociale schulden, u dient  35% van het factuurbedrag exclusief btw in te houden en door te storten aan de RSZ.
  • fiscale schulden u dient 15%. van het factuurbedrag exclusief btw btw in te houden en door te storten aan de Fiscus.
  • Zijn er zowel fiscale als sociale schulden, dan moet u twee inhoudingen doen, de 35% voor de sociale schulden En de 15% voor fiscale schulden. U moet dan m.a.w. dus de helft van de factuur inhouden en overmaken aan de sociale zekerheid (35%) fiscus (15%) en de en mag enkel nog de andere helft betalen aan de aannemer.

Bij facturen die gelijk aan of hoger zijn dan 7.143,00 euro exclusief BTW handelt u als volgt:

U dient bij uw aannemer een attest op te vragen omtrent de omvang van de schuld, zowel bij sociale zekerheid als bij fiscus.

Uw aannemer dient dit attest binnen de maand te bezorgen.

  • Doet hij dit niet binnen de maand dan moet u de volledige 35% en/of 15% inhouden.
  • Gebeurt dit wel binnen de maand, en er blijkt uit dat de schuld groter is dan 35% respectievelijk 15% van het factuurbedrag exclusief BTW dan moet u de volledige 35% en/of 15% inhouden.
  • Gebeurt dit wel, en er blijkt uit dat de schuld kleiner is dan 35% respectievelijk 15% van het factuurbedrag exclusief BTW dan moet u het volledige bedrag van de schuld inhouden. Het saldo mag u dan aan de aannemer betalen.

Als u deze verplichting miskent riskeert u aanzienlijke bedragen dubbel te betalen. Zie Waarom controleren? U kan zelf verantwoordelijk worden voor de schulden van uw aannemer of onderaannemer