Indien blijkt uit een attest van consultatie dat de aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft:

  • Dient u dat attest te downloaden en goed te bewaren
  • Dient u de geldigheidsdatum van dat attest te agenderen.
  • Kan u tot en met de geldigheidsdatum van dat attest de gehele factuur betalen zonder enige inhouding, en riskeert u niets.

Na het verstrijken van de geldigheidsdatum van het attest mag u niet betalen zonder eerst opnieuw dezelfde controle uit te voeren.

Laat u dit na en het attest is intussen vervallen dan riskeert u bedragen dubbel te betalen, Eénmaal aan de aannemer, en nogmaals aan de overheid!