Telkens u een factuur van de aannemer betaalt, is het noodzakelijk zeker te zijn dat deze op het ogenblik dat u de betaling uitvoert geen sociale en fiscale schulden heeft.

U kan dit te doen op de website http://www.checkinhoudingsplicht.be .

Daar geeft u het BTW – nummer van de aannemer in en krijgt u dan een melding of er al dan niet schulden bij de fiscus en/of de RSZ zijn.

Deze controle is erg belangrijk en MOET u doen.

U dient tevens een ATTEST af te drukken zowel van de FOD Financiën als van de Sociale Zekerheid. Dit attest zal ofwel vermelden dat u een inhouding dient te doen, ofwel zeggen dat u veilig kan betalen, en tot wanneer.