Als u uw aannemer bepaalde opdrachten uitbesteedt aan ander aannemer, een zgn. onderaannemer, kan u  voor diens schulden verantwoordelijk worden.

Dat kan  zelfs als uw eigen aannemer volkomen in orde is met zijn sociale en fiscale schulden.

Immers kan de overheid de “chain of command” volgen. Als de (hoofd)aannemer een (onder)aannemer inschakelt die geen gunstig attest heeft, riskeert de (hoofd)aannemer om de fiscale of sociale schuld van die onderaannemer zelf te moeten betalen, en indien deze op zijn beurt nalaat om die schuld te betalen heeft de overheid het recht om u aan te spreken als opdrachtgever.

U zou dus kunnen opdraaien voor de schulden van een onderaannemer met wie u zelf geen contract heeft gesloten!

Dit is de zogenaamde ketenaansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden.

Dit geldt zelfs indien u niet wist dat uw aannemer beroep deed op een onderaannemer.

U doet er goed aan hiermee rekening te houden wanneer u een contract sluit met uw aannemer.

Laat u hierover dus goed adviseren, en laat uw overeenkomst opstellen of  nakijken door een professional.