Indien u over een positief attest beschikt volstaat dit niet. De attesten zijn immers beperkt in de tijd. U moet dus regelmatig opnieuw controleren.

Als het attest van de aannemer vervallen is en u heeft toch betaald, kan u aangesproken worden door de overheid voor zijn sociale en/of fiscale schulden.   U riskeert  dus een gedeelte van het reeds betaalde bedrag nogmaals te moeten betalen aan de overheid.

Het attest is immers maar voor een beperkte duur geldig.

Als u uw aannemer controleert ziet u op het attest dat u dan kan opladen tot wanneer u veilig kan betalen aan uw aannemer. U moet daar rekening mee houden en steeds controleren of u veilig kan betalen.

Let op met onderaannemers!

Ook voor hun schulden kan U mogelijk aangesproken worden. Dat kan  zelfs als u er zelf geen rechtstreeks contract of contact mee hebt of gehad hebt.

Dit kan bijvoorbeeld indien de overeenkomst toelaat dat uw aannemer beroep doet op onderaannemer.

Dit is de zogenaamde kettingaansprakelijkheid.

U houdt hiermee dus best rekening bij het sluiten van uw overeenkomt met uw aannemer.

Immers indien u bouwt of verbouwt en er zijn werken – denk bvb. aan loodgieterij of elektriciteitswerken – waarvoor uw aannemer beroep doet op een derde dan is het niet uitgesloten dat de overheid bij u aanklopt indien die loodgieter of elektricien sociale of fiscale schulden heeft.

Voorkom dus dat u dubbel moet betalen!