Indien uw aannemer fiscale of sociale schulden heeft, kan u verantwoordelijk worden voor diens schulden bij de overheid.

ENKEL indien u als opdrachtgever natuurlijke persoon bent, en de werken laat uitvoeren voor louter privédoeleinden bent u niet verplicht om inhoudingen te verrichten.

In alle andere gevallen bent u daar wel toe gehouden. Doet u dat niet dan kan mee verantwoordelijk worden voor de schulden van de aannemer. U wordt zgn. hoofdelijk aansprakelijk.

Dit betekent dat de overheid de schulden van uw aannemer bij u mag komen opeisen. 

Voor de sociale schulden kan dit oplopen tot de totale prijs van de werken (excl. BTW) toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer .

Voor fiscale schulden kan dit oplopen tot 35 % van de totale prijs van de werken (excl. BTW) toevertrouwd aan aannemer of onderaannemer.

U riskeert dus tot dubbel te betalen!