U heeft als opdrachtgever een controleplicht. U moet nagaan of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft, en u kan dat enkel bewijzen via een attest. Indien uw aannemer niet over een positief attest beschikt riskeert u zware financiële gevolgen! In onderstaande topics leer U hier meer over:

1.      Waarom controleren? U kan verantwoordelijk worden voor de schulden van uw aannemer of onderaannemer

2.      Ik heb mijn aannemer gecontroleerd, ben ik volledig veilig? Neen tenzij er geen enkele onderaannemer zou betrokken worden.

3.    Hoe kan ik mijn aannemer controleren?

4.   Wat als ik een positief attest krijg? – Er zijn geen sociale of fiscale schulden– attest bewaren

5.   Ik heb een positief attest: ben ik voor de ganse duur van de overeenkomst veilig?

6.   Wat als geen positief attest krijg? – inhouden en doorstorten aan de overheid

7.   Hoe correct inhouden en doorstorten naar de fiscus?

8.   Hoe correct inhouden en doorstorten naar de sociale zekerheid?