Indien de aannemer niet doet wat hij behoort te doen kan u dan de ontbinding ten gevolge van de wanprestaties van de aannemer op gerechtelijke wijze vorderen via de rechtbank. U zal dan een dagvaarding dienen uit te brengen.

De rechtbank zal dan nagaan of de wanprestatie van de aannemer zwaar genoeg is om de overeenkomst te ontbinden, alsook of de bouwheer recht heeft op een bijkomende schadevergoeding.

U moet dan de wanprestatie van de aannemer bewijzen, en het bewijs leveren dat die wanprestatie voldoende zwaar is om de ontbinding ten laste van de aannemer te verantwoorden. Indien u daar niet in slaagt, zal de rechtbank mogelijk oordelen dat u de aannemingsovereenkomst onterecht heeft willen ontbinden, en de aannemer hiervoor een schadevergoeding toekennen.

Het is derhalve van groot belang dat u correct advies inwint, en u zo mogelijk tevens laat bijstaan door een bouwdeskundige en/of (uw) architect, naast uw advocaat.

U moet hierbij wel opletten indien u zich laat bijstaan door uw architect in dergelijke betwisting. Immers is het niet ondenkbaar dat de procedure later aan het licht zou brengen dat uw architect eveneens te kort geschoten is in zijn verplichtingen tot raadgeving en bijstand of dat hij zelf (ook) fouten heeft gemaakt die hebben bijgedragen tot de schade. Indien uw architect u heeft bijgestaan in de procedure tegen de aannemer en uw belangen reeds heeft verdedigd tijdens de gerechtelijke expertise, kan het problemen geven indien u hem vervolgens alsnog wil aanspreken op zijn eigen fouten. Als dit risico zich voordoet, wat voor een leek veelal moeilijk te beoordelen is, is het aangewezen om een eigen bouwdeskundige aan te stellen die u kan bijstaan tijdens de procedure om op de technische argumenten te helpen met het formuleren van antwoorden.

Veelal zal de werf geruime tijd stilliggen. Immers moet de deskundige alles kunnen onderzoeken. Pas als hij/zij alle onderzoek heeft gedaan zal hij/zij de werf vrijgeven, waarna er pas terug gewerkt zal kunnen worden.

Indien het tijdsverloop van belang is, is het verstandig om reeds bij aanvang van het gerechtelijk onderzoek te vragen om zo snel mogelijk alle vaststellingen te doen die hij nodig acht en de werf vervolgens zo spoedig mogelijk vrij te geven, waarna u in principe een ander aannemer aan het werk kan zetten.

Als u van oordeel bent dat een procedure u te veel tijd zal kosten, en indien de wanprestaties van de aannemer manifest zijn, kan u onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst ook buitengerechtelijk ontbinden.