Indien u onregelmatigheden of fouten vaststelt, of de termijnen te veel overschreden worden, dient u de aannemer prompt in gebreke te stellen.

Wanneer u vaststelt dat de aannemer niet voldoende onderneemt om één en ander recht te zetten, kan u met hem in overleg gaan en afspreken om de overeenkomst te beëindigen.

U moet dan tevens een afspraak maken over de vergoeding voor het reeds geleverde werk, dan wel een vergoeding voor de schade die u heeft geleden indien die schade de prijs van het reeds geleverde werk zou overtreffen.

Dergelijke overeenkomst zal meestal de vorm van een dading aannemen.

Indien de daarin gemaakte afspraken worden nageleefd gaan alle partijen hun eigen weg en is de zaak opgelost. Het staat u dan vrij, en zo dient dat ook best opgenomen te worden in de overeenkomst, om een andere aannemer aan het werk te zetten.

U bedingt in dergelijke overeenkomst ook best dat de aannemer de werf zuiver dient achter te laten en al zijn materiaal dient te verwijderen zodat een ander aannemer aan de slag kan, en een datum af te spreken waartegen dit gebeurd dient te zijn.

Het is dan tevens aan te raden dat een plaatsbeschrijving wordt opgesteld van wat al wel en niet is uitgevoerd en de toestand waarin de werken zich bevinden, zodat u niet nadien met de nieuwe aannemer in conflict zou komen indien er opnieuw problemen zouden rijzen, en deze zich zou trachten te verschuilen achter slecht werk van de vorige aannemer.

In veel gevallen lukt het echter niet zomaar om in onderling overleg een einde te stellen aan de overeenkomst, en dient u alsnog eerst over te gaan tot dagvaarding.

Meestal zal dan een gerechtsdeskundige aangesteld dienen te worden om na te gaan of de aannemer heeft gewerkt volgens de regels van de kunst. Indien tijdens dit deskundig onderzoek blijkt dat de gerechtsdeskundige ook van oordeel is dat de aannemer fouten heeft gemaakt, kan dit doorgaans een aanzet zijn om alsnog met de aannemer tot een akkoord te komen, waarna de gerechtelijke procedure kan worden stopgezet.

Het is derhalve van belang om u, zodra een conflict tot stand komt, goed te laten bijstaan en voor te lichten op technisch en juridisch vlak. Soms dient alsnog een dagvaarding uitgebracht te worden om de zaak alsnog minnelijk te kunnen regelen, indien uw aannemer fouten heeft gemaakt, maar blufpoker speelt.