Wanneer uw aannemer failliet gaat, wil dat niet automatisch zeggen dat uw aanneming beëindigd is.

Dit is enkel het geval indien in de aannemingsovereenkomst bedongen is dat ze een einde neemt bij faillissement.

Als dat niet is opgenomen in Uw overeenkomst:

U doet er goed aan de curator een aangetekende brief sturen.  U verzoekt de curator om U mee t delen of de aannemingsovereenkomst  zal worden verder gezet tijden het faillissement.

De curator heeft dan 15 dagen de tijd oom te antwoorden.

Als hij beslist om de overeenkomst verder uit te voeren blijft U daar in principe ook toe gebonden.

Als hij beslist om dit niet te doen bent U vrij om met een ander aannemer in zee te gaan.

Als de curator  geen beslissing neemt, dan wordt verondersteld dat hij de werken niet verder zet. Ook dan kan U met een ander aannemer verder werken.