Als opdrachtgever of zgn. bouwheer staat u soms voor onverwachte problemen bij het bouwen of verbouwen van een pand: een misleidende aannemingsovereenkomst, gebrekkig uitgevoerde werken, een planning die niet wordt gerespecteerd, buren die klagen over hinder, …

Deze problemen kunnen u veel tijd en geld kosten, waardoor uw vooropgestelde planning en budget op de helling komen te staan. Daarom is het van belang tijdig een specialist te raadplegen die u kan bijstaan om zo deze problemen te vermijden en ze adequaat op te lossen, zodat de mogelijke schade in ieder geval beperkt blijft.

Hieronder kan u alvast informatie vinden voor enkele vaak voorkomende problemen en hoe deze te voorkomen, er op te reageren, of als u de overeenkomst te beëindigen:

Hoe kan ik nagaan of een aannemer een ‘betrouwbare’ partner is?

Klopt het dat ik niet zomaar de facturen van mijn aannemer mag betalen? Zelfs niet als deze goed werk levert? Controleplicht en inhoudingsplicht van de opdrachtgever, u heeft een attest nodig!

Welke prijsafspraken kan men maken voor aanneming? Kostprijs

Wat zijn de hoofdverplichtingen van de aannemer

Wat zijn de nevenverplichtingen van de aannemer?

Hoe lang heb ik de tijd om de aannemer aan te spreken bij gebreken?

Wat te doen in geval van conflict met Uw aannemer?

Hoe kan ik de samenwerking met een aannemer beëindigen?

Contacteer ons: https://www.bouwadvocaat.be/contact/