In de architectenovereenkomst staat bedongen welke opdracht u als architect krijgt toebedeeld. Hierin kan u lezen wat men, naast het uittekenen van de plannen, verwacht en vooral wat uw rol zal zijn bij de begeleiding van de werken.

Soms bevat het contract geen uitdrukkelijke bepaling over een toezichtsopdracht op de werf. In dat geval dient u als architect niet voortdurend of dagelijks op de werf aanwezig te zijn, maar wel op regelmatige tijdsstippen.

Het is van belang dat u een efficiënte controle uitoefent en leiding geeft telkens wanneer dit noodzakelijk is. Uw aanwezigheid en controle op de bouwwerf is noodzakelijk bij gevaarlijke of moeilijke werken. Hetzelfde geldt bij de uitvoering van werken die achteraf moeilijk controleerbaar zijn. Vaak vereist de rechtspraak dat de aanwezigheid van de architect bij de overgang naar een andere bouwfase, vb. tussen ruwbouw- en daktimmerwerken.

Indien u als architect een fout van de aannemer niet opmerkt, kan u aansprakelijk worden gesteld wegens een fout in uw controleplicht. Uw aansprakelijk is in het gevaar als dit een fout was die elke normaal en zorgvuldige architect geplaatst op de dezelfde werf wel had opgemerkt.