Deze bijstands- en informatieplicht van de architect bestaat concreet uit de volgende componenten:

 • Technisch aspect:
  Als architect dient u uiteraard de noodzakelijke bouwbijstand te leveren bij het opstellen van de plannen en het bekomen van een eventuele bouwvergunning. Ook is het van belang de opdrachtgever te informeren over te verwachten technische hinderpalen. Tenslotte moet u als architect bijsturing geven over de keuze van de materialen of bepaalde uitvoeringsmethoden van de aannemer.
 • De aanstelling van derden:
  Soms is het noodzakelijk ten rade te gaan bij een gespecialiseerde derde, vb. voor een stabiliteitsstudie, of vereisen wettelijke of reglementaire bepalingen de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Het is de plicht van de architect de opdrachtgever te informeren over de noodzaak een derde aan te stellen. Vervolgens dient u bij te staan het maken van een adequate keuze van deze derde.
 • Budget:
  De architect dient zich te informeren over de financiële mogelijkheden van zijn opdrachtgever en de financiële haalbaarheid van het vooropgestelde bouwproject. Het ontwerp van de architect moet logischerwijs binnen het voorgenomen budget blijven. Ook moet de opdrachtgever geïnformeerd worden over de financiële gevolgen die bepaalde beslissingen m.b.t. het ontwerp, de bouwmethoden of het gekozen materiaal kunnen hebben.
 • De keuze van de aannemer:
  Het is aan de architect zijn opdrachtgever te informeren over de technische bekwaamheid van de aannemer en hem te in te lichten over de plichten die op elke aannemer rusten.
 • Juridisch aspecten:
  U moet zorgen dat de bouwheer essentiële wettelijke reglementaire bepalingen naleeft m.b.t. de verzekeringen, de constructie en oprichting van bouwwerken én  de bouwheer hierover  informeren.  Zo is het bijvoorbeeld uw plicht om te controleren of de aannemer de verplichte tienjarige verzekering heeft afgesloten.  Eveneens dient uw opdrachtgever te informeren over de reglementering inzake de ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige verordeningen, veiligheidsvoorschriften, …