Als architect moet u uw opdrachtgever bijstaan en adviseren zodat deze met alle kennis van zaken het bouwproject kan (laten) realiseren.

De draagwijdte van deze plicht hangt af van de eigen kennis en competenties van de opdrachtgever. Bij een leek is de draagwijdte van deze plicht veel verregaander dan bij een professionele bouwpromotor.

Deze verplichting is een inspanningsverbintenis. Dit wil zeggen dat u al het mogelijke moet doen om uw opdrachtgever zo goed en adequaat mogelijk bij te staan.

Lees hier waaruit deze bijstands- en informatieplicht concreet bestaat.

Als u nalaat deze bijstands- en informatieplicht te respecteren waardoor de bouwheer schade lijdt, kan uw aansprakelijkheid in het geding komen. Vaak is dit een gedeelde aansprakelijkheid met een of meerdere aannemers.