Vanaf 01/07/2018 bent u middels de Wet Peeters I als architect verplicht een specifieke verzekering aan te gaan ter dekking van deze tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige verborgen gebreken.

De verplichting geldt enkel voor de volgende werken:

  • 1) waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is en
  • 2) aan een woongebouw.

Deze verzekering kan u ofwel jaarlijks ofwel per werf afsluiten.

Indien u niet afdoende verzekerd bent, zal de aannemingsovereenkomst als absoluut nietig worden beschouwd. Dit wil zeggen dat de overeenkomst nooit geacht wordt te hebben bestaan en de toestand wordt terug gebracht naar het moment voor de overeenkomst werd gesloten. Concreet wil deze nietigheid zeggen dat u alle ontvangen bedragen aan uw klant terug dient te geven.

Opgelet! Deze verzekering bestaat naast uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U bent deontologisch verplicht om u behoorlijk te verzekeren voor alle mogelijke schade waarvoor de Wet Peeters I geen verzekering vereist, vb. werken die de stabiliteit niet aantasten, werken aan andere gebouwen dan woningen.

Het is bijgevolg aangewezen u behoorlijk te verzekeren en bij twijfel een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.