Als architect bent u enerzijds het eerste aanspreekpunt voor de bouwheer. Soms zijn de vragen van bouwheer te complex om met uw parate kennis een antwoord op te kunnen geven.

Anderzijds rijzen er soms geschillen met andere bouwactoren waardoor uw eigen aansprakelijkheid op de helling kan komen te staan.

In beide gevallen kan ondersteuning van een gespecialiseerde advocaat aangewezen zijn. Bij Bouwadvocaat.be kan u terecht voor snel en pertinent advies, bijstand en vertegenwoordiging in rechte.

Hieronder kan u reeds informatie vinden over mogelijke problemen m.b.t. de draagwijdte van uw opdracht als architect:

Over welke aspecten moet ik mijn klant bijstaan en informeren?

Wat is mijn taak al de werken van start zijn gegaan?

Moet ik me als architect verzekeren tegen de tienjarige aansprakelijkheid?