U dient de bouwheer, tijdig en voorafgaand aan het contract, alle informatie en gegevens te verschaffen die voor hem als potentiële opdrachtgever van belang kunnen zijn om met kennis van zaken de aannemingsovereenkomst te kunnen sluiten.

Vb. opmerken van fouten in plannen of bestekken