U moet er voor te waken dat de bouwheer geen onnodige uitgaven moet doen aan derden, vb. door burenhinder.

U moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om schade aan derden te vermijden of te beperken. Als u vreest dat er toch een schadevergoeding betaald zal moeten worden, dient u de bouwheer hiervoor waarschuwen.