Voorafgaand aan de oplevering moet u nagaan of uw uitgevoerde werken geen gebreken bevatten die de duurzaamheid, het gebruik of de waarde ervan kunnen verminderen of verhinderen. Als er gebreken zijn, bent u verplicht deze op eigen kosten te herstellen.

Logischerwijs moet de bouwheer u de mogelijkheid geven de herstelplicht uit te kunnen voeren, tenzij de gebreken dermate ernstig zijn dat de vertrouwen bij bouwheer volledig verdwenen is.

Meer info hierover vindt u in het topic over uw herstelrecht, – plicht.