De aannemingsovereenkomst bevat meestal hoe de prijsbepaling zal gebeuren: voor een vaste prijs, tegen een eenheidsprijs of in regie.

Als de werken de bedongen prijs toch te boven gaan, bestaat de kans dat de bouwheer de desbetreffende facturen zal protesteren. Bij gebrek aan protest en voorbehoudloze betaling wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. De bouwheer kan hier achteraf niet op terugkomen.

Het kan zijn dat de bouwheer de facturen protesteert en weigert te betalen. U zal zich dan tot de rechtbank moeten wenden als u toch betaling ervan wenst te zien. De rechter zal dan onderzoeken uw afrekening correct is en oordelen wat de redelijke en werkelijke prijs van de werken is.