Het is uw belangrijkste verplichting om de werken volledig en conform de aannemingsovereenkomst uit te voeren. U moet uw opdracht volgens de regels van de kunst uitwerken, met materialen die geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Als de bouwheer u aanschrijft bepaalde werken aan te passen/ te verbeteren, kan u aan de hand van de aannemingsovereenkomst en de geldende normen in de sector onderzoeken of de opmerkingen van de bouwheer correct zijn. Indien dit het geval is, moet u er gehoor aan te geven en uw werkwijze aan te passen.