U moet de werken uitvoeren en vervolledigen binnen het tijdsbestek dat met de bouwheer is afgesproken. Om latere discussie ter vermijden, is aangewezen hierover goede afspraken te maken in de aannemingsovereenkomst. Zo kan u best een startdatum bedingen en bepalen hoe lang de werken zullen duren. In veel aannemingsovereenkomsten wordt eveneens een vertragingsvergoeding afgesproken per dag dat de werken de vooropgestelde duur overschrijden. Het is aangewezen eveneens een bepaling over weerverlet in de aannemingsovereenkomst op te nemen. Zo bent u gedekt als u door weersomstandigheden niet kan werken.

Indien u om welke reden dan ook de vooropgestelde planning niet zal halen, is het aangewezen hierover transparant te communiceren met de bouwheer. U kan vervolgens een aangepaste planning overmaken en proberen zo de vertraging en schade zo veel mogelijk te beperken. Als u de bouwheer niet op de hoogte houdt van het verloop van de werken en de vooropgestelde planning door uw fout op grovelijke wijze wordt genegeerd, kan dit voor de bouwheer een grond zijn om de overeenkomst ten uwen laste te ontbinden.

Bij de oplevering moeten de werken gekeurd worden. De bouwheer is verplicht de oplevering en de bijhorende keuring mogelijk te maken. Als de bouwheer opmerkingen heeft bij de oplevering, moet hij deze laten noteren in het proces-verbaal van voorlopige oplevering. De zichtbare gebreken waarvoor geen opmerkingen zijn gemaakt bij de oplevering zullen als aanvaard worden beschouwd, de bouwheer kan hiervoor niet meer bij u aankloppen.