Terwijl u de werken uitvoert, staat u in voor de veilige bewaring van het gebouwde of te verbouwen pand. Tijdens de bewaring moet u aan het gebouw van de bouwheer alle zorgen van een goede huisvader besteden. Vb: tijdens dakwerken voor een behoorlijke afsluiting zorgen bij regenweer.

Deze bewaarplicht is een inspanningsverbintenis. Dit wil zeggen dat u al het mogelijk moet hebben gedaan om het pand goed te behouden. Het is aan de bouwheer om te bewijzen dat u in deze behoudsverplichting tekort bent geschoten. Toch heeft u er belang bij om zelf ook te zorgen dat u kan aantonen dat u de nodige voorzorg nam. Zo kan het nuttig zijn om zelf regelmatig foto’s te maken van de voorzorgen die u neemt en/of deze ook te communiceren met de bouwheer, vb. via mail.

U moet het bouwwerk bewaren, zodat u het op het einde van de werken aan de bouwheer kan teruggeven. Deze plicht tot teruggave is een resultaatsverbintenis. Dat wil zeggen dat u dient te bewijzen dat u steeds de wettelijke of contractueel voorgeschreven maatregelen tot bewaring heeft genomen. Als u geen teruggave kan doen omdat dit te wijten is aan een vreemde oorzaak, zoals brand of diefstal, moet u hier eveneens het bewijs van bijbrengen.