U moet de werken opleveren zonder dat deze verborgen gebreken bevatten. Indien er zich verborgen gebreken voordoen die reeds in de zaak aanwezig waren bij de oplevering kan de bouwheer u hiervoor aanspreken. Als u inderdaad garantieplichtig bent, dient u het gebrek te herstellen. U moet ook instaan voor de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de gebrekkige uitvoering van de werken.

De bouwheer moet de rechtsvordering m.b.t. de verborgen gebreken instellen binnen de redelijke termijn nadat deze het gebrek heeft ontdekt.

Wat deze termijnen zijn, kan u vinden in het topic over de gebreken.