Vanaf 01/07/2018 bent u als aannemer verplicht een verzekering aan te gaan ter dekking van deze tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige verborgen gebreken. Deze verplichting geldt enkel voor werken 1) waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is en 2) aan een woongebouw.

Deze verzekering kan u ofwel jaarlijks ofwel per werf afsluiten. Het is aangewezen de verzekering af te sluiten bij dezelfde verzekeraar als uw polis BA.

Als onderaannemer is het van belang na te gaan of uw aansprakelijk onder de werfpolis kan vallen. Het kan handig zijn om in uw aannemingscontract met de hoofdaannemer de contractuele plicht op te nemen om de polisvoorwaarden weer te geven. Zo kan u makkelijk nagaan of u al dan niet gedekt bent onder de bestaande werfpolis.

Indien u niet verzekerd bent, loopt u het riciso op een strafrechtelijke geldboete.  Het is dus aangewezen u voldoende te laten verzekeren en bij twijfel een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.