Deze gebreken zijn zichtbaar bij de oplevering. Vb: barst in het raam na plaatsing, blaasjes in de verf, …

Indien de bouwheer bij de oplevering geen voorbehoud heeft gemaakt voor de zichtbare gebreken zijn deze gedekt. De bouwheer kan hiervoor geen aanspraak meer maken op enige vergoeding.

Indien er echter wel opmerkingen m.b.t. de zichtbare gebreken werden gemaakt in het proces verbaal van de oplevering, kan de bouwheer zich gedurende de gemeenrechtelijke termijn van tien jaar nog tot u wenden. Deze termijn is vatbaar voor stuiting of schorsing.

De bouwheer dient deze vordering in te stellen binnen de redelijke termijn nadat deze het gebrek heeft ontdekt. Indien de bouwheer onredelijk lang wacht met het inleiden van de procedure, zal de rechtbank oordelen dat de vordering onontvankelijk is.