Het is mogelijk dat er zich na de oplevering van uw werken gebreken manifesteren. De vraag is hoe lang de bouwheer nog bij u kan aankloppen voor deze gebreken.

Men moet een onderscheid maken naargelang de aard van het gebrek. Het betreft:

In deze laatste categorie dient een onderscheid dient gemaakt tussen de lichte verborgen gebreken en de “zware” verborgen gebreken t.t.z. de verborgen gebreken die de stabiliteit aantasten.