Als aannemer gaat uw opdracht vaak veel verder dan het louter uitvoeren van de werken uit de aannemingsovereenkomst. De laatste jaren zijn de wettelijke en contractuele plichten van een aannemer enorm uitgebreid, waardoor het bouwproces een complexe aangelegenheid is geworden waarbij de rechten van de aannemer soms uit het oog verloren worden.

Om deze rechten gewaarborgd te zien, is het aangewezen een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Bouwadvocaat.be kan u helpen om gerezen geschillen op een proceseconomische en minnelijke wijze op te lossen, maar zal eveneens uw belangen behartigen indien een procedure noodzakelijk blijkt te zijn.

Hieronder vindt u reeds enkele antwoorden op veel voorkomende vragen:

 

Moet ik een attest beroepsbekwaamheidhebben?

Wat zijn mijn hoofdverplichtingen?

Wat zijn mijn nevenverplichtingen?

Heb ik als aannemer een herstelrecht/ -plicht?

Hoe lang kan ik als aannemer nog worden aangesproken voor gebreken?

Moet ik me verzekeren tegen de 10-jarige aansprakelijkheid?

Kan ik me tot de bouwheer wenden indien ik als onderaannemer niet betaald wordt?